dimarts, 15 de juny del 2021

 

Benvolgudes famílies,

Iniciem el procés per procedir a la renovació de la Junta Directiva de l'AMPA.

Per això, adjuntem el document per a presentació de candidatures i convoquem la corresponent assemblea de sòcies.

El termini per presentar les candidatures serà el 21 de juny de 2021

D’acord amb l’establert als Estatuts de la nostra entitat, es convoca una Assemblea el dijous 1 de juliol de 2021 a les 17:45 h al Centre Cultural.


Ordre del dia:


  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior

  2. Informe de la junta

  3. Eleccions per renovació de la Junta Directiva o part dels càrrecs.

  4. Torn obert de paraules


Cordialment,

Junta de l'AMPA