CONTACTE


El local de l’AMPA es troba a l'adreça següent:      


Escola Mare de Déu del Roser. 

Carrer Pont Nou s/n - 43144 - Vallmoll


Mail:

marededeudelroserampa@gmail.com

Instagram:


Facebook: