Llibres


La comanda de llibres es realitzarà  per internet garmar.net, només per a socis/sòcies de l’AMPA.
                   

L’AMPA donarà la informació oportuna durant el mes de juny.