Junta directiva | Comissions de treball

LA JUNTA DIRECTIVA 


Després de l’assemblea general, el passat 25 de Maig de 2016, la junta directiva de l’AMPA ha quedat formada pels següents pares i mares:

  • PRESIDENTA: Mª JOSÈ MARTÍNEZ SALVADOR 
  • TRESORERA: JOSEFA DELFA CALVET
  • SECRETÀRIA: ADELA NEGRO ANDRÉS
  • VOCALS: BEATRIZ MATA MARTÍNES, ANTONIA ALCAÑIZ LOPO, SEBASTIEN DETHISE

COMISSIONS DE TREBALL


El funcionament de les comissions de treball serà conjuntamen de tots i totes els membres de la junta amb un representant per cada comissiò.

  • COMISSIÓ DE LLIBRES: BEATRIZ MATA i JOSEFA DELFA
  • COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS: ADELA NEGRO
  • COMISSIÓ DE XÀNDALLS: BEATRIZ MATA
  • COMISSIÓ DE FESTES: SEBÀSTIEN DETHISE, Mª JOSÉ MARTÍNEZ I ANTONIA ALCAÑIZ 
  • REDES SOCIALS: JOSEFA DELFA

VOLEM FER UNA MENCIÓ ESPECIAL, A TOTS ELS COL·LABORADORS ACTIUS DE L'AMPA
PARES I MARES QUE AMB EL SEU TEMPS I DEDICACIÓ FAN POSSIBLE QUE AQUESTA ASSOCIACIÓ SIGA ENDAVANT.

TOTS SOM AMPA....
L'EDUCACIÓ DELS NOSTRES FILLS NO ACABA EN LA FAMÍLIA O A L'ESCOLA... 
ACOMPANYEM ALS NOSTRES FILLS EN EL SEU CREIXEMENT PERSONAL I SOCIAL...
ON FAMÍLIA I ESCOLA, PARES I PROFESSORS ENS MOVEM AMB UN UNICO FI:

"L'EDUCACIÓ DELS NOSTRES FILLS"