Extraescolars

EXTRAESCOLARS CURS 2017-2018

DATA D’ INSCRIPCIONS: del 14 de Setembre al 25 de Setembre (inclosos). Omplir
 l’ inscripció i dipositar-la a la bústia de l'AMPA (situada  a l'entrada principal de l'Escola)

SETMANA DE PORTES OBERTES: del 18 de setembre al 22 de setembre. Aquests dies són gratuïts. Els pares, mares o tutors també poden assistir a la sessió.

HORARI DE PORTES OBERTES


·        INICI D’EXTRAESCOLARS:  1 D'OCTUBRE DE 2017
·        FINAL D’EXTRAESCOLARS: 31 DE MAIG DE 2018

INFORMACIÓ:
  • ASSEGURANCES Tots els alumnes inscrits a les activitats de carácter esportiu, estaran assegurats a través del Conseill Esportiu Alt Camp.
  • ELS MONITORS de les activitats s'encarregaran de recollir a l’hora als alumnes per fer l’extraescolar.
  • LES ALTES O BAIXES d’alumnes  a les activitats durant el curs escolar, s’han de comunicar via mail de l’AMPA marededeudelroserampa@gmail.com abans de començar cada trimestre: és a dir, ABANS DE L’1 DE GENER I  L’1 D’ABRIL
EL PAGAMENT DE LES ACTIVITATS ES REALITZARÀ TRIMESTRALMENT PER DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: 10-0CTUBRE / 10-GENER /10-ABRIL

LA FAMÍLIA QUE NO OMPLI LES DADES BANCÀRIES PER PODER  FER LA DOMICILIACIÓ  BANCÀRIA, AUTOMÀTICAMENT NO S’ADMETRÀ LA INSCRIPCIÓ.

SI  ES TORNA EL REBUT DEL TRIMESTRE, ES PASSARÀ  UNA ALTRA VEGADA PER AL BANC AMB UN INCREMENT DE 4€. 

SI AQUEST NO ES FA EFECTIU, ES DONARÀ DE BAIXA DE L’EXTRAESCOLAR A L’ALUMNE.

QUI VULGUI MATRICULAR ALS SEUS FILLS A LES EXTRAESCOLARS D’AQUEST CURS, HAURÀ DE TENIR LIQUIDATS ELS PAGAMENTS DEL CURS PASSAT.




*Per a totes les activitats hi ha d’haver un mínim de 10 alumnes inscrits i un màxim 
de 12 alumnes.

EXTRAESCOLARS CURS 2017-18


DATA D’INICI EXTRAESCOLARS:  01-10-2017
DATA FI EXTRAESCOLARS:  31-05-2018



EXTRAESCOLARS FORA DEL POBLE


Aquestes activitats es realitzen en espais específics, això implica que són les famílies les que es fan càrrec de tot: desplaçaments i pagament de l’activitat en el mateix lloc. La directiva de l'Ampa només facilita una informació.


BUTLLETA EXTRAESCOLARS CURS 2017-18

Omplir la butlleta i dipositar-la a la bústia de l'Ampa, situada a l'entrada principal de l'escola. L’últim dia serà el 25 de setembre de 2017 (inclòs).