dimarts, 7 de juny del 2022

CONSELL ESCOLAR

Avui a la tarda hem participat en el consell escolar, on ens reunim amb el regidor d'ensenyament, l’equip directiu, els representants de mestres, els representants de pares i mares i la representant del personal d'administració i serveis.


Gràcies per les vostres aportacions!