dijous, 4 de setembre del 2014

SUBVENCIONS ADQUISICIÓ LLIBRES DE TEXT ESCOLARS

Amb l'objectiu d'ajudar a les famílies de cara al proper curs escolar, l'Ajuntament de Vallmoll ha creat una línea d'ajuts, de la qual us n'informem:


En sessió de Ple de l'Ajuntament de Vallmoll de data 20 de maig, es van aprovar les bases reguladores dels ajuts municipals per l'adquisició de llibres de text escolars a TOTS els alumnes matriculats a l'escola Mare de Déu del Roser de Vallmoll.


Caldrà presentar sol.licitud a les oficines de l'Ajuntament, acompanyada de la següent documentació:


        a) DNI/NIE del sol.licitant (representant
             legal de l'alumne.
        b) Factura original o tiquet de caixa que  
             acrediti la despesa efectuada.
        c) Fotocòpia del llibre de familia.
        d) Fotocòpia del DNI/NIE dels pares o
             tutors.
        e) En cas de separació o divorci: 
             sentència judicial.


Import dels ajuts:20 euros per alumne


Termini de presentació: fins el 31 d'octubre


Per a més informació podeu adreçar-vos a les oficines de l'Ajuntament.